Изложби

 

  ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ

"СЕДЕМ РАЗКАЗА ЗА ВЯРАТА"

26 МАРТ - 31 ДЕКЕМВРИ 2018 
Пловдив


 


"МОНЕТНО СЪКРОВИЩЕ ОТ КАРЛОВО"
/по случай 135 години от създаването на музея/

4 ДЕКЕМВРИ 2017 - 30 АПРИЛ 2018
Пловдив
 


ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ


От 13 Октомври 2010 г. постоянната експозиция при Регионален археологически музей - Пловдив е отворена за посетители.