Актуални изложби
"От камъка до барута"

/колекция "Ватеви"/

11.05.2016 - 31.12.2017, Пловдив