Актуални изложби"Античните мозайки на Филипопол"

  18.05.2017 - 30.09.2017, Пловдив
"От камъка до барута"

/колекция "Ватеви"/

11.05.2016 - 30.09.2017, Пловдив