Актуални изложби


"Монетно съкровище от Карлово"
/по случай 135 години от създаването на музея/

 04.12.2017 - 02.03.2018, Пловдив


"От камъка до барута"

/колекция "Ватеви"/

11.05.2016 - 31.12.2017, Пловдив