Актуални изложби


"Седем разказа за вярата"

26.04.2018 - 31.12.2018, Пловдив
"Монетно съкровище от Карлово"

/по случай 135 години от създаването на музея/

 04.12.2017 - 30.04.2018, Пловдив