Ново

Статия, показваща научната дейност и принос на един от най-значимите директори на Пловдивския Археологически музей - ДИМИТЪР ЦОНЧЕВ МИНЧЕВ (управлявал 1934 г. и 1947-1954 г.)

Littera et Lingua: Електронно списание за хуманитаристика, кн.3/2014

д-р Петя ТОЛЕВА