Изложби

 

  ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ


"РАННОХРИСТИЯНСКА ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ"

10 МАЙ 2018 - 11 МАРТ 2019
Пловдив

ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ


От 13 Октомври 2010 г. постоянната експозиция при Регионален археологически музей - Пловдив е отворена за посетители.