Изложби

 

  ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ


"РАННОХРИСТИЯНСКА ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ"

10 МАЙ - 30 ДЕКЕМВРИ 2018
Пловдив
"СЕДЕМ РАЗКАЗА ЗА ВЯРАТА"

26 МАРТ - 31 ДЕКЕМВРИ 2018 
Пловдив

 

ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ


От 13 Октомври 2010 г. постоянната експозиция при Регионален археологически музей - Пловдив е отворена за посетители.