Изложби

 

  ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ


"ОТ КАМЪКА ДО БАРУТА"

/КОЛЕКЦИЯ "ВАТЕВИ"/


11 МАЙ 2016 - 30 СЕПТЕМВРИ 2017

ПЛОВДИВ

ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ


От 13 Октомври 2010 г. постоянната експозиция при Регионален археологически музей - Пловдив е отворена за посетители.