Щанд

Вълчитрънско златно съкровище : Брошура с описание на предметите, 2011.