Щанд

Е. Кесякова / Д. Райчев: Филипопол (Албум), Пловдив 2008 (бълг.).