Щанд

Вълчитрънско златно съкровище: Брошура, 2011 г.

Брошурата е описание на Вълчитрънското съкровище. Разказана е и историята на неговото намиране.

Съкровището се състои от 13 съда и принадлежи към най-редките и най-интересни паметници на торевтиката, които са познати на света.

Брошурата е богато илюстрирана с висококачествени снимки.

Език: двуезично издание (български и английски език)

Цена: 2 лв.