Древногръцко изкуство

Музеят притежава богата и разнообразна колекция от произведения на древногръцкото изкуство от V - IV в. пр. Хр., открити в надгробните могили на одриските царе край селата Дуванлий и Чернозем, община Калояново. Тя се състои от черно- и червенофигурни съдове, сребърни съдове (кантароси, фиали и скифоси) с апликирани златни фигури и митологични сцени от гръция пантеон, произвеждани в атическите ателиета. Колекцията включва също така златни женски накити за тяло и дрехи.

Пелике, с изобразена сцена на китарист, ограден от богини на Победата, Червенковите могили, гр. Брезово, Пловдивско, V в. пр. Хр.

Амфора с две сцени: Борбата на Тезей с Прокруст и Дионисова сцена, Мушовица, с. Дуванлий, Общ. Калояново, VI-V в. пр. Хр.

Хидрия с изображение на теоксения – угощение на Диоскурите, Бивша могила, с. Дуванлий, общ. Калояново, V в. пр. Хр.

1. Сребърен кантарос с позлатени изображения на Дионис, вакханка, която държи в ръцете си сърна, танцуваща вакханка и Сатир, Голямата могила, с. Дуванлий, общ. Калояново,
V в. пр. Хр.
2. Сребърна фиала (блюдо) с позлатени изображения на надбягващи се колесници, IV в. пр. Хр., и
3. сребърен киликс с позлатени изображения на Селене, Башова могила, с. Дуванлий, общ. Калояново, V - IV в. пр. Хр.