Римско изкуство


Античният отдел на музея съхранява над 5000 експоната разпределени в няколко колекции, които илюстрират трако-римското изкуство.

Колекция Бронзова пластика

Колекция Бронзова пластика включва над 200 бронзови статуетки на божества, почитани от траките през I - IV в. Най многобройни са статуетките на Тракийския конник, Хермес, Херакъл, Телесфор, Силен, Фортуна.

Музеят притежава над 100 бронзови апликации на колесници, мебели, както и бронзови съдове от могилни погребения от цяла Тракия. Най-голям интерес предизвикват бронзовите съдове от погребенията при „Каменица" в Пловдив (I в.) и с. Войводиново, Пловдивско (II в.), както и колекциите от римски дипломи и медицински инструменти от I - III в.

  Статуетка Пияния Силен от Старозазорско - II в.
     
  Статуетка Лар Компиталес от Филипопол – II в.
     
  Балсамарий седящо негърче - могилно погребение с. Войводиново, Пловдивско – II в.
     
  Римска военна диплома на тракиеца Долес, служил в Сирия по време на управлението на император Веспасиан (69 - 79 г.), с. Сухозем, Карловско
     
  Медицински инструменти от различни погребения на Филипопол – II в.
     

Колекция Антична скулптура

Колекция Антична скулптура включва 50 мраморни портретни глави, статуи на граждани и торсове на божества, открити в театъра и големите сгради, част от които са работени във Филипопол.

Музеят разполага и с образци на представителната мраморна пластика, служеща за украса на култовата и гражданска архитектура от I - IV в. - театъра, стадиона и форума на града, както и парадната улица с колонада при източната порта на Филипопол. Във фонда се пазят голяма част от фриз-архитравите, колоните и капителите на античния стадион, както и пиластрите от входа му, с изобразени атрибути на Хермес и Херакъл.

Най-представителна сред украсите на града е фриз-архитрава с изобразени здравеносните божества на Филипопол, от III в.

Музеят притежава оброчни плочи на различни божества, надгробни стели, саркофази, надгробни надписи и архитектурни елементи.

     
  Портретна мраморна глава на младеж - римска вила с. Пастуша, Пловдивско (началото на II в.)
     
  Пиластър от входа на античния Стадион на Филипопол от едната страна са изобразени атрибутите на Херакъл: тул със стрели, лъвска кожа и боздуган, а на другата страна - символи на Хермес: Херма, Хидрия и палмово клонче (II – III в.)
     
  Фриз на здравеносните божества от Филипопол с изобразени (от ляво на дясно) Луна, Йазо, Панацея, Телесфор, Асклепий, Хигия, Епионе, Махайон, Падалейриос, Сол (III в.)
     
  Релеф на седналия Асклепий, Хигия и Телесфор, с посвещение от Клавдий Спартокос – светилище на Асклепий Земидренети, с. Баткун, Пазарджишко (III в.)
     
  Оброчна плоча на Митра Тавроктон - с. Куртово Конаре, Пловдивско (III в.)
     
  Надгробна стела на гладиатора Феропс (II в.), Източен некропол
     
  Надгробна стела на ветерана Гай Юлий Гратус, Източен некропол на Филипопол (I в.)
     

Колекция теракоти и лампи

Съдържа над 500 римски глинени лампи, работени в града и копиращи образците на атинските майстори на лампи Елпидефорос, Еютюхес, Пирейтос. От града произхожда и интересен култов съд с изобразени Зевс-Серапис и Дионис.

     
  Ритуален кратер с изобразени Зевс-Серапис и Дионис и змиевидни дръжки – Филипопол, III в.
     

Колекция антични мозайки

Съдържа предимно пана от граждански и култови сгради от територията на Филипопол.

Мозайки в гражданската архитектура

  •   Полихромна мозайка с емблема "Ейрене" от жилищна перистилна сграда, построена след Готското нашествие от 251 г.

  • Мозайка от жилищна сграда с емблема "Сини птици" II в.

Мозайки в култови сгради

  • Монохромна мозайка с емблема менора и дарителски надписи от синагога, III – V в.
  • Полихромна двупластова мозайка с геометрични, фигурални изображения на птици и християнски символи от епископска трикорабна базилика с атриум портици, частично разкрита, V - VI в.
  • Монохромна мозайка от резиденция, IV в.
  • Мраморна облицовка с мозайка с изображение на елен и птици от баптистерия, V - VI в.
  • Полихромна мозайка от мартириум (раннохристиянска сграда), разположен извън укрепения град, V - VI в.
     
  Копие на централното пано на мозайката "Ейрене", средата на III в.