Средновековно изкуство

Писмените извори, историческите проучвания и археологическите разкопки, проведени през последните 30 г., дават възможност да се изгради един относително точен облик на средновековния Пловдив. Той е бил важно икономическо, политическо, културно и религиозно средище в Тракия през периода IX - XIV в.

Градоустройството му е характерно за епохата. Средновековният град се състои от вътрешен укрепен град, разположен на Трихълмието и квартали на предградието в равнината. От неговата територия и от региона произхождат голямо количество от движимите паметници на културата, съхранявани в Средновековния фонд на музея. Той съдържа 1270 инвентарни единици, разпределени по предназначението си в следните колекции:

  • оръдия на труда
  • глинени съдове
  • въоръжение
  • накити
  • религиозни атрибути
  • архитектурни елементи
  • каменна пластика
  Метални земеделски оръдия на труда, ХII - ХIII в.
     
  Обикновена кухненска керамика, Х - ХII в.
     
  Луксозна трапезна керамика, ХI - ХII в.
     
  Оръжия, ХII - XIV в.
     
  Сребърни и златни накити, XIV в.
     
  Стъклени гривни и гердани, ХI - ХII в.
     
  Матрица за икона, с изображение на Богородица Елеуса, XIV в.
     
  Нагръдни кръстове – енколпиони, ХI - ХII в.