Възрожденско изкуство

През Възраждането Пловдив е най-големият и най-развитият в културно и икономическо отношение град на територията на съвременната Българска държава. В този период е създаден уникалният архитектурен ансамбъл на Трихълмието и редица други ценни паметници на духовната и материална култура.

Регионален археологически музей - Пловдив разполага с богати колекции църковна утвар, старопечатни книги, накити, пафти и колани, керамични съдове и луксозни предмети, с висока художествена стойност от епохата на Възраждането.

  Сребърна църковна утвар, XVIII - XIX в.
     
  Корица на Евангелие със сребърен обков, XIX в.
     
  Евангелие с метален обков, XIX в.
     
  Сребърни накити, ХVIII - ХIХ в.
     
  Пафти, ХVII - ХIХ в.
     
  Колани, XIX в.
     
  Глазирани керамични съдове, XIX в.
     
  Сребърни съдове, изработени в техника филигран, XIX в.