Информация


 ВАЖНО!

Между 13 – 14 ч. музеят ще бъде затворен за извършване на обща дезинфекция.
При необходимост от междинна дезинфекция, музеят ще бъде затварян допълнително.

Във връзка с указанията за спазване на противоепидемиологичните изисквания посещенията в музея се осъществяват при следния ред:

1. В музея се влиза само със защитна маска на лицето за еднократна или многократна употреба  или лицев шлем.
2. На входа се измерва телесната температура чрез дистанционен термометър.
3. Не се допускат посетители, при които са констатирани:
- температура над 37°С;
- кашлица, хрема и респираторни проблеми;
- други проблеми, създаващи притеснение у персонала или другите посетители;
4. При входа на музея всеки посетител дезинфекцира ръцете си като ползва предоставен за целта препарат.
5. В музея ще се допускат едновременно до 3 души, с изключение на семейства с деца (до 4-5 души). В отделните зали на експозицията не се допускат повече от 3 души, като общият брой в залите не надвишава 10 души.
6. Посетителите влизат и разглеждат експозицията, спазвайки социална дистанция най-малко 1,5  м.
7. Беседи - не се предлагат на този етап.
8. Поддаването на всякакъв тип кореспонденция, както и получаването на различна информация се осъществява през официалния имейл на музея или по телефона:
RAM.Plovdiv@gmail.com
032/ 633 106


Адрес: 

                           
пл. "Съединиение" № 1                                        
                           
Пловдив, 4000    

                           

E-mails:

                           
Музей:   RAM.Plovdiv@gmail.com
                           
Библиотека:           Library.RAM.Plovdiv@gmail.com 
                           

За контакти:

                           
Деловодство: 032/ 633 106                           
                           
Счетоводство:   032/ 635 385
                           
Щанд: 032/ 624 339                              
Експозиция: 032/ 624 339                              
Заявка за беседи:  032/ 624 339                               Работно време: 
Отворено: Затворено:
     

Зимно работно време
(ноември - април)
 вторник - събота (включително)  неделя - понеделник       

 9:30 - 17:00 часа  -      
Продажбата на билетите
се преустановява в: 
 16:30 часа         
           
Лятно работно време
(май - октомври)
 вторник - неделя (включително)  понеделник       
   10:00 - 18:00 часа  -       
Продажбите на билетите 
се преустановява в:
 17:30 часа         Цени на билети:                    
                                                                    
- български граждани   5 лв.
                                   
- чуждестранни граждани   5 лв.
                                   
- пенсионери  2 лв.                                      
- ученици  2 лв.
                                   
- ученици - групови посещения
  (мин. 10 човека) 
 1 лв.                                      
- семеен билет
  (с деца до 16 години)
 8 лв.                                      
- деца до 7 години   безплатно                                       
- посетители със 
  специфични потребности 
 безплатно                                      

Цени на беседи:                     
                                                                    
- беседа на български език  10 лв.       
                                   
- беседа на английски език   30 лв.