Изложби

ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ

"АРМИЯТА НА БОГА"

18.08.2021 - 28.02.2022 г.
зала VIII, РАМ - Пловдив 

Съвместна изложба с частен музей "Арете"


ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ 


От 13 Октомври 2010 г. постоянната експозиция при Регионален археологически музей - Пловдив е отворена за посетители.