Изложби

ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ


"Библиотека "Борис Дякович" - история в документи и образи"


30 януари 2024 - 30 април 2024

зала IX, РАМ - Пловдив

Изложбата е по проект "Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места",
финансиран от програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество", финансов механизъм на Европейско икономическо пространство и НФМ.


ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ 


От 13 Октомври 2010 г. постоянната експозиция при Регионален археологически музей - Пловдив е отворена за посетители.