Изложби

ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ

"Магията на Долнослав"

20 юни 2024 - 18 януари 2025 г. 

зала VIII, РАМ - Пловдив 


Изложбата представя  богатството на фонд "Праистория" и значимостта на археологически обект - селищна могила Лопките, до с. Долнослав
 "Открития 2023. Тайните зад находките"


18 май - 27 август 2024 г. 

зала IX, РАМ - Пловдив 


Изложбата представя резултатите от проведените археологически разкопки в Пловдив и региона през 2023 г.  

 

ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ 


От 13 Октомври 2010 г. постоянната експозиция при Регионален археологически музей - Пловдив е отворена за посетители.