Актуални изложби


"Филипопол - Пловдив през втората половина на XII - началото на XIII век"

VIII зала - Временни изложби
РАМ - Пловдив

21.12.2021 - 30.04.2022 г. 


"Колесницата и траките"


IX зала - Временни изложби
РАМ - Пловдив

14.12.2021 - 30.09.2022 г.