Актуални изложби"Власт и сила. Късната бронзова епоха по нашите земи"

25 юли - 18 ноември 2023
зала VIII, РАМ - Пловдив 


"Клинопис"

6 септември 2023 - 6 януари 2024
зала IX, РАМ - Пловдив