Щанд

К. А. Кисьов: Погребални практики в Родопите (края на II – I хил. пр. Хр.), Дисертация (София - 1993 г.), Пловдив 2009 (бълг.).