Щанд

К. Кисьов: Тракийската култура в региона на Пловдив и течението на р. Стряма през втората половина на I хил. пр. Хр., София 2004, (бълг.).