Щанд

К. Кисьов: ГИД - Наследството на Тракийските владетели в Пловдивски регион, Пътеводител, Пловдив 2004, (бълг. – англ.).