Щанд

Старият град Пловдив - двуезичен пътеводител (бълг. ез.-рус. ез.)