Възможност за паркиране

Музеят разполага с ведомствен паркинг, разположен до източната страна на сградата, на ул. "П. Каравелов".