Проекти и конференции

Проекти и конференции

Археологически проучвания

С Постановление № 80 от 07. 04. 2006 г. на Министерския съвет Археологически музей – Пловдив придобива статут на Регионален музей с обхват на дейност територията на Пловдивска област.

Археологически обекти в процес на проучване
Филипопол
Филипопол
26.7.2010 г. 0:00:00
В рамките на античния Филипопол Регионален Археологически музей - Пловдив провежда археологически разкопки.
Тракийски градски център с царска резиденция
Тракийски градски център с царска резиденция от V в. пр. Хр. - с. Васил Левски, община Карлово
Могилни гробници на одриските царе, с. Чернозем, община Калояново