Проекти и конференции

Проекти и конференции

Археологически проучвания

С Постановление № 80 от 07. 04. 2006 г. на Министерския съвет Археологически музей – Пловдив придобива статут на Регионален музей с обхват на дейност територията на Пловдивска област.

Археологически обекти в процес на проучване
Тракийски градски център с царска резиденция

Тракийски градски център с царска резиденция

14.5.2009 г. 0:00:00
ОТКРИХА УНИКАЛЕН ТРАКИЙСКИ ХРАМ с керемиден покрив и каменни архитрави от V в. пр. Хр.

Продължават археологическите проучвания на най-стария тракийски селищен център от класическата епоха (VІ – V в. пр. Хр.) край с. В. Левски, община Карлово, с ръководител ст. н. с. д-р К. Кисьов и н. с. Десислава Давидова от Регионален Археологически музей Пловдив. Финансирането на проучванията е осигурено от РАМ - Пловдив и съдействието на кмета на с. В. Левски Тодор Ботев. Експедицията е съсредоточила работата си в източната част на селищният център, чиято площ обхваща около 50 декара.

Разкрит е сектор от масивен крепостен зид с дължина 50 м, запазен на височина от 1 до 1,70 м и дебелина 2 м. Зидът е изграден от масивни каменни квадри и речни камъни споявани с калов разтвор и глина. Градежът е изпълнен в opus emplektum (опус емплектум), като основата е изградена от големи квадрови блокове от пясъчник, подреждани в предварително оформени в скалния терен темели.

На дълбочина 2,20 м под нивото на съвременния терен археолозите са открили през тази година основите на най-стария тракийски храм по нашите земи, датиращ от VІ – V в. пр. Хр.

Разкрит е неизвестен досега каменен обелиск с триъгълна форма и височина 1 м, който се е намирал в храмовата постройка. Самият храм е имал правоъгълна форма, изграден в основата от каменни квадри и дървена открита конструкция, която е била покрита с керемиден покрив от плоски и извити керемиди със значителни размери – 60 x 40 см. Тази строителна практика е използувана изключително рядко и се среща главно при сградите свързани с царската институция в древна Тракия. Според археолозите всички керемиди, както извитите, така и плоските са били покрити с златисто покритие.

Находките открити в проучените сектори на селищния център се състоят от месна тракийска керамика, вносни гръцки чернофигурни съдове и амфори за внос на вино от о-в Тасос и о-в Самос, различни по форма глинени тежести за вретено и вертикален стан, накити, стъклени мъниста и други.

Според ръководителят на проучванията ст. н. с. д-р К. Кисьов селищният тракийски център край с. В. Левски най-вероятно е бил административно и политическо средище на някой от най-ранните царе на одриското царство в край на VІ – началото на V в. пр. Хр., в който са живели и пътуващи гръцки майстори, често наемани от тракийските царе за строителство на гробници или укрепителни съоръжения. В древногръцката литература са спомената имената на 10 селищни центрове прилежащи на различни тракийски царе, които все още са неизвестни. Археолозите считат че са попаднали на единия от най-ранните тракийски селищни центрове с царска резиденция и храмова постройка към него.

Според древногръцките историци одриския цар Ситалк, за първи път през 431 г. пр. Хр.осъществява официални контакти с Атина. Многобройните вносни стоки открити при разкопките край с. В. Левски обаче сочат, че много преди времето на Ситалк някои от одриските царе от вътрешността на древна Тракия са подържали търговски и политически контакти с Атина и други древногръцки градове. Археолозите не могат все още да посочат името на този градски център и името на неговия основател, но се надяват да открият писмен декрет или посветителен надпис, който ще хвърли светлина върху разгадаването на все още малко познатата древната тракийска история.


Филипопол
Филипопол
26.7.2010 г. 0:00:00
В рамките на античния Филипопол Регионален Археологически музей - Пловдив провежда археологически разкопки.
Могилни гробници на одриските царе, с. Чернозем, община Калояново