Симпозиуми и Конференции

 „Визуалната комуникация, отантичността до съвременните фотографски технологии” - организирано от официалните представители на PENTAX в Бългаия, 20.04.2015 - РАМ Пловидв

„Градове и символи в историята и нумизматиката” - организирано от клуб "Клио", 17.04.2015 - РАМ Пловдив

• "Валоризация на културното наследство, музейна политика, реставрация, комуникация и медии", организирано от Музея Лувър и Министерство на културата, 5-6.03.2015 г., във Френския институт, гр. София

"ЕМПЕ - Евровизия. Музеи, представящи Европа", обучение по проект, организирано съвместно с НИМ и Министерство на културата, 28-29.01.2015 г., в РАМ - Пловдив

"Музеите и устойчивото развитие", Трета национална среща, 11-13.06.2014 г., гр. Ловеч

„Филипополски седмици на тракийската история и култура”, организирани съвместно с Института по тракология към БАН - от 1974 г.

„Форум на древните култури” (Праисторическите култури в басейна на р. Марица и връзките със съседните райони), 09. 10. – 12. 10. 2000 г.

"Съвременни проблеми на музеологията" - международна онлайн конференцияза музеи, архиви и библиотеки всъвременното информационно общество - България - Русия, 13.05.2011 г.

"Добри практики: музеите и работата им в мрежи" - национална работна среща - Велико Търново, 17-18.11.2011 г.