Ателие за реставрация и консервация

Ателието за реставрация и консервация към Регионален Археологически музей – Пловдив е създадено през 2007 г. В него се почистват, реставрират и консервират експонатите съхранявани във фондовете на музея, както и новите находки постъпващи от археологическите обекти в града и региона.