Електронен каталог

      От 2009 г. Библиотека "Борис Дякович" започна автоматизиране на библиотечните си процеси чрез Информационно-търсеща система E-LIB, която осигурява изграждането и поддържането на текстови бази данни. Системата е разработена на основата на програмния продукт CDS/ISIS micro for Windows. Изградена е на модулен принцип. Менютата са адаптирани на български език от фирма СофтЛиб, София.
Библиотеката към музея притежава Модул "Електронен каталог КНИГИ" - библиографско описание на книги на български език, на руски език, и на друга кирилица, както и на латиница. По този начин се предлагат богати възможности за търсене по всички въведени термини, чрез речник или чрез свободно формулиране на изрази, така също - сортиране и отпечатване на информация.