Ново

Ново

"Съкровищата на Пловдивския Археологически музей, представени в чужбина" (изложба на каталози)

"Съкровищата на Пловдивския Археологически музей, представени в чужбина" (изложба на каталози)

1.9.2015 г. 10:02:21
Представяне на каталози на български артефакти, гостуващи в периода от 70-те години на миналия век до наши дни в страните Куба, Индия, САЩ, Канада, Япония, Финландия, Италия, Испания, Франция, Белгия, Германия, Швейцария и Русия. 

Музеите и работата им в мрежи
17-18.11.2011 г. във Велико Търново се състоя Национална работна среща на тема "Добри практики : музеите и работата им в мрежи"
Работна среща
Работна среща
14.10.2011 г. 11:35:50
На 13.10.2011 г. Библиотеката участва в работна среща "Презентиране на Библиотеката и участието й в образователни програми"
Международна онлайн конференция
На 13.05.2011 г. Библиотеката участва в международна онлайн конференция "Съвременни проблеми на музеологията"
Признание
Признание
7.4.2011 г. 16:16:00
Библиотека "Борис Дякович" с почетно признание
Семинар на специалните библиотеки
На 24.03.2011 г. в конферентната зала на Музея се състоя работна среща с библиотекари от специални библиотеки в Пловдив
Изложба на редки и ценни издания
От март до септември 2011 г. в читалнята на Библиотека "Борис Дякович" бяха изложени част от редките и ценни издания от книжния й фонд