Ново

Ново

Международна онлайн конференция

Международна онлайн конференция

16.5.2011 г. 17:06:00
На 13.05.2011 г. Библиотеката участва в международна онлайн конференция "Съвременни проблеми на музеологията" - музеи, архиви и библиотеки в съвременното информационно общество - България - Русия. Докладът на музейната библиотета бе на тема: " Забравеното книжно богатство на Археологически музей Пловдив и усвояването му чрез съвременните информационни технологии".
Изложба "Християнска археология"
В "Нощта на музеите и галериите- Пловдив" 17.09.2011 г. в читалнята на библиотека "Борис Дякович" посетителите видяха изложбата от редки и ценни книги на тема "Християнска археология"
Музеите и работата им в мрежи
17-18.11.2011 г. във Велико Търново се състоя Национална работна среща на тема "Добри практики : музеите и работата им в мрежи"
Работна среща
Работна среща
14.10.2011 г. 11:35:50
На 13.10.2011 г. Библиотеката участва в работна среща "Презентиране на Библиотеката и участието й в образователни програми"
Признание
Признание
7.4.2011 г. 16:16:00
Библиотека "Борис Дякович" с почетно признание
Семинар на специалните библиотеки
На 24.03.2011 г. в конферентната зала на Музея се състоя работна среща с библиотекари от специални библиотеки в Пловдив
Изложба на редки и ценни издания
От март до септември 2011 г. в читалнята на Библиотека "Борис Дякович" бяха изложени част от редките и ценни издания от книжния й фонд