Ново

Ново

Музеите и работата им в мрежи

Музеите и работата им в мрежи

22.11.2011 г. 12:00:00

            На 17-18.11. 2011 г. участие в Национална работна среща – семинар на тема „Добри практики : музеите и работата им в мрежи (общинска и държавна администрация, НПО, културни институти, образователни институти и други организации, работа с доброволци. Регионален архелогически музей представи презентация на тема: „Ролята на музейната библиотека като посредник за успешното сътрудничество на Пловдивския археологически музей с други културни институции”.

Изложба "Християнска археология"
В "Нощта на музеите и галериите- Пловдив" 17.09.2011 г. в читалнята на библиотека "Борис Дякович" посетителите видяха изложбата от редки и ценни книги на тема "Християнска археология"
Работна среща
Работна среща
14.10.2011 г. 11:35:50
На 13.10.2011 г. Библиотеката участва в работна среща "Презентиране на Библиотеката и участието й в образователни програми"
Международна онлайн конференция
На 13.05.2011 г. Библиотеката участва в международна онлайн конференция "Съвременни проблеми на музеологията"
Признание
Признание
7.4.2011 г. 16:16:00
Библиотека "Борис Дякович" с почетно признание
Семинар на специалните библиотеки
На 24.03.2011 г. в конферентната зала на Музея се състоя работна среща с библиотекари от специални библиотеки в Пловдив
Изложба на редки и ценни издания
От март до септември 2011 г. в читалнята на Библиотека "Борис Дякович" бяха изложени част от редките и ценни издания от книжния й фонд