Ново

Ново

Семинар на специалните библиотеки

Семинар на специалните библиотеки

24.3.2011 г. 15:55:00

             

                                       В конферентната зала на Музея се състоя работна среща на библиотекари от 
                                       специалните библиотеки в
Пловдив съвместно с Методичен отдел на РНБ "Иван
                                       Вазов" Пловдив, представен от Стефка Илиева и
Ангелина Ставрева.

 

                              Музеят като домакини предствиха презентация

"Библиотека "Борис Дякович" към РАМ Пловдив -

нови модели за достъп".


"Съкровищата на Пловдивския Археологически музей, представени в чужбина" (изложба на каталози)
Изложба на каталози на български артефакти от РАМ Пловдив, представени извън България
НАШАТА НОВА КНИГА!
НАШАТА НОВА КНИГА!
30.9.2014 г. 13:21:44
12.09.2014
С една книга по-богати!
"TABULA IMPERII ROMANI" - Подарък на библиотека "Борис Дякович" на РАМ - Пловдив от Министерството на културата
Изложба "Книжният завет на Димитър Цончев"
През месеците май-септември 2014 г. в Читалнята на библиотека "Борис Дякович" се представиха издания от фонд "Цончевата библиотека", притежания на Музея
Изложба "Световното историко-археологическо наследство в "мащаби"
01 Ноември 2013 - 30 Април 2014 се представи изложба на атласи и карти: "Световното историко-археологическо наследство в "мащаби" "
Изложба "Нумизматичните символи в българските земи според книжното богатство
Археологически музей - Пловдив и ученически клуб "КЛИО" - секция Нумизматика организират конференция на тема "Символичният език на монетите и гербовете в българските земи" на 9 Април 2013 г. от 14.30 часа.
Изложба "50 години Книгообмен"
В периода от 21 септември - 21 ноември 2012 г.
Изложба "Нумизматичното книжно богатство в Археологически музей - Пловдив"
ПГХТТ Пловдив, Ученически клуб "Клио" съвместно с Археологически музей Пловдив, организираха Изложба и Конфернеция на тема "Нумизматиката - тайният език на монетите"
Изложба "Гръцките книги в Археологически музей Пловдив
От 2 Април до 31 май 2012 г. в Читалнята на Библиотека "Борис Дякович" бяха изложени издания на гръцки език от фонда на библиотеката
Europeana и българските институции
Археологическият музей за пореден път участва в Международна конференция "Europeana и българските институции" в Пловдив, организирана от евродепутата Емил Стоянов, на 03-04 Април 2012 г.