Ново

Ново

Семинар на специалните библиотеки

Семинар на специалните библиотеки

24.3.2011 г. 15:55:00

             

                                       В конферентната зала на Музея се състоя работна среща на библиотекари от 
                                       специалните библиотеки в
Пловдив съвместно с Методичен отдел на РНБ "Иван
                                       Вазов" Пловдив, представен от Стефка Илиева и
Ангелина Ставрева.

 

                              Музеят като домакини предствиха презентация

"Библиотека "Борис Дякович" към РАМ Пловдив -

нови модели за достъп".


Изложба "Християнска археология"
В "Нощта на музеите и галериите- Пловдив" 17.09.2011 г. в читалнята на библиотека "Борис Дякович" посетителите видяха изложбата от редки и ценни книги на тема "Християнска археология"
Музеите и работата им в мрежи
17-18.11.2011 г. във Велико Търново се състоя Национална работна среща на тема "Добри практики : музеите и работата им в мрежи"
Работна среща
Работна среща
14.10.2011 г. 11:35:50
На 13.10.2011 г. Библиотеката участва в работна среща "Презентиране на Библиотеката и участието й в образователни програми"
Международна онлайн конференция
На 13.05.2011 г. Библиотеката участва в международна онлайн конференция "Съвременни проблеми на музеологията"
Признание
Признание
7.4.2011 г. 16:16:00
Библиотека "Борис Дякович" с почетно признание
Изложба на редки и ценни издания
От март до септември 2011 г. в читалнята на Библиотека "Борис Дякович" бяха изложени част от редките и ценни издания от книжния й фонд