Ново

Ново

Изложба "Нумизматичните символи в българските земи според книжното богатство

Изложба "Нумизматичните символи в българските земи според книжното богатство

27.3.2013 г. 16:07:03
На 9 Април 2013 г. Археологически музей - Пловдив и ученически клуб "КЛИО" секция Нумизматика към ПГХТТ Пловдив организираха конференция на тема "Символичният език на монетите и гербовете в българските земи" и изложба "Нумизматичните символи в българските земи според книжното богатство в Археологически музей - Пловдив".
Музеите и работата им в мрежи
17-18.11.2011 г. във Велико Търново се състоя Национална работна среща на тема "Добри практики : музеите и работата им в мрежи"
Работна среща
Работна среща
14.10.2011 г. 11:35:50
На 13.10.2011 г. Библиотеката участва в работна среща "Презентиране на Библиотеката и участието й в образователни програми"
Международна онлайн конференция
На 13.05.2011 г. Библиотеката участва в международна онлайн конференция "Съвременни проблеми на музеологията"
Признание
Признание
7.4.2011 г. 16:16:00
Библиотека "Борис Дякович" с почетно признание
Семинар на специалните библиотеки
На 24.03.2011 г. в конферентната зала на Музея се състоя работна среща с библиотекари от специални библиотеки в Пловдив
Изложба на редки и ценни издания
От март до септември 2011 г. в читалнята на Библиотека "Борис Дякович" бяха изложени част от редките и ценни издания от книжния й фонд