Ново

Ново

С една книга по-богати!

С една книга по-богати!

16.7.2014 г. 16:57:04
С ЕДНА КНИГА ПО-БОГАТИ!

 
 Библиотека "Борис Дякович" на РАМ - Пловдив обогати фонда си с едно изключително ценно издание - "TABULA IMPERII ROMANI".


Тази книга е информационна система, която съдържа карта на Римската империя за България и подробни описания на 8 000 археологически обекта в страната ни в периода I - VII в. от новата ера.

Библиотеката разполага с дигитален вариант на изданието.Специални благодарности за подаръка на Министeрството на културата!Музеите и работата им в мрежи
17-18.11.2011 г. във Велико Търново се състоя Национална работна среща на тема "Добри практики : музеите и работата им в мрежи"
Работна среща
Работна среща
14.10.2011 г. 11:35:50
На 13.10.2011 г. Библиотеката участва в работна среща "Презентиране на Библиотеката и участието й в образователни програми"
Международна онлайн конференция
На 13.05.2011 г. Библиотеката участва в международна онлайн конференция "Съвременни проблеми на музеологията"
Признание
Признание
7.4.2011 г. 16:16:00
Библиотека "Борис Дякович" с почетно признание
Семинар на специалните библиотеки
На 24.03.2011 г. в конферентната зала на Музея се състоя работна среща с библиотекари от специални библиотеки в Пловдив
Изложба на редки и ценни издания
От март до септември 2011 г. в читалнята на Библиотека "Борис Дякович" бяха изложени част от редките и ценни издания от книжния й фонд