Ново

Ново

Europeana и българските институции

Europeana и българските институции

4.4.2012 г. 17:26:00
За трета поредна година евродепутатът Емил Стоянов организира международна конференция във връзка с включването на българското културно наследство във виртуалната библиотека Европеана. Конференцията тази година бе на тема "Europeana и българските институции". Археологически музей участва с доклад и презентация "Приоритети в дейността на Археологически музей Пловдив по отношение популяризирането и съхранение на културното му наследство"
Музеите и работата им в мрежи
17-18.11.2011 г. във Велико Търново се състоя Национална работна среща на тема "Добри практики : музеите и работата им в мрежи"
Работна среща
Работна среща
14.10.2011 г. 11:35:50
На 13.10.2011 г. Библиотеката участва в работна среща "Презентиране на Библиотеката и участието й в образователни програми"
Международна онлайн конференция
На 13.05.2011 г. Библиотеката участва в международна онлайн конференция "Съвременни проблеми на музеологията"
Признание
Признание
7.4.2011 г. 16:16:00
Библиотека "Борис Дякович" с почетно признание
Семинар на специалните библиотеки
На 24.03.2011 г. в конферентната зала на Музея се състоя работна среща с библиотекари от специални библиотеки в Пловдив
Изложба на редки и ценни издания
От март до септември 2011 г. в читалнята на Библиотека "Борис Дякович" бяха изложени част от редките и ценни издания от книжния й фонд