Услуги

№ по ред

ВИД НА УСЛУГАТА

ЦЕНА

(лв)

 

 

 

 

І. ЕКСПОЗИЦИЯ. ВХОДНИ БИЛЕТИ. БЕСЕДИ

 

1.

Входни билети:

 

1.1.

За български и чуждестранни граждани

6,00

1.2.

За ученици и студенти

         2,00 

1.3.

Фамилен билет за семейство с деца от 7 до 16 г.

10,00

1.4.

За лица със специфични потребности и деца до 7 г.

безплатно

1.5.

За посещение на временни експозиции

2,00

 

 

 

2.

Беседи:

 

2.1.

на български език

10,00

2.2.

на чужд език

30,00

3.

Тематични лекции, видеопрожекции

30,00

 

 

 

 

Туристически маршрути

 

4.

Тематични беседи и лекции, свързани с посещение на археологически обекти:

 

4.1.

На територията на гр. Пловдив / в рамките на 3 часа

50,00

4.2.

На територията на гр. Пловдив за ученици и студенти

50,00

4.3.

На територията на Пловдивска област

90,00

 

 

 

 

ІІ. ЗА КУЛТУРНИ ПРОЯВИ, ДЕЛОВИ СРЕЩИ,

КОНЦЕРТИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, КОНФЕРЕНТНИ ДЕЙНОСТИ

 

5.

Конферентната зала и/ или читалнята към библиотеката:

 

5.1.

до 1 час

50,00

5.2.

в рамките на 2 часа

100,00

5.3.

до 4 часа

150,00

5.4.

Над 4 часа

280,00

 

 

 

6.

Изложбена зала

 

6.1.

за авторски изложби до две седмици

40,00

6.2.

за изложбена дейност на фирми с търговска цел

150,00

 

 

 

 

ІІІ. КИНОЗАСНИМАНИЯ, ФОТОСНИМКИ

 

7.

Професионално фото и телевизионни снимки

 

7.1.

в експозиционните зали (до един час)

200,00

7.2.

до 4 часа

1000,00

8.

За предоставяне на фотографско изображение на културна ценност

40,00

 

 

 

 

ІV. МУЗЕЙНА БИБЛИОТЕКА

 

9.1.

Абонаментна такса на година

20,00

9.2.

Абонамент за една година за студенти, ученици и лица със специфични потребности

10,00

9.3.

Ползване на читалнята за един ден

5,00

9.4.

Ползване на читалнята за един ден от студенти и ученици

2,00

 

 

 

 

V. СПРАВКИ И КОНСУЛТАЦИИ

 

10.1.

Краеведски справки

5,00

10.2.

Библиографски справки

15,00

11.

Право на ползване на ръкописи, документи, снимки и ценни изданияза публикуване и възпроизвеждане от периода ХVІІ-ХХ в.

 

 

• за частни лица

40,00

 

• за организации и фирми

150,00

 

 

 

 

VІ. НАУЧЕН АРХИВ

 

11.1.

Такса ползване на материали от Научен архив при музея / за месец

10,00

11.2.

За справка по документи от НА при музея

 

 

• за устна справка

5,00

 

• за писмена справка

10,00

11.3.

За служебни справки по материали от Научния архив (изисква се специално писмо от ведомството)

10,00

11.4.

За ксерокопия на документи от Научния архив на музея/ на страница

2,00

 

 

 

12.

VІІ. АДМИНИСТРАТИВНИ

 

 

За заверяване на препис-извлечения на документи от деловодството на музея / на страница

2,00