Изложби

ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ

"Открития 2022"

18 май - 30 юли 2023 г. 

зала IX, РАМ - Пловдив


ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ 


От 13 Октомври 2010 г. постоянната експозиция при Регионален археологически музей - Пловдив е отворена за посетители.