Изложби

ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ


Филипопол - Пловдив през втората половина на XII - началото на XIII век"

Зала VIII - Временни изложби 
РАМ - Пловдив 

21.12.2021 - 30.04.2022 г. 

"Колесницата и траките"


Зала IX - Временни изложби
РАМ - Пловдив

14.12.2021 - 30.09.2022 г. 


ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ 


От 13 Октомври 2010 г. постоянната експозиция при Регионален археологически музей - Пловдив е отворена за посетители.