Изложби

ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ"Власт и сила. Късната бронзова епоха по нашите земи"

25 юли - 18 ноември 2023 г. 


зала VIII, РАМ - Пловдив

"Клинопис"


6 септември 2023 - 6 януари 2024

зала IX, РАМ - Пловдив


ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ 


От 13 Октомври 2010 г. постоянната експозиция при Регионален археологически музей - Пловдив е отворена за посетители.