Изложби

ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ

 "Царският цвят цинобър в тракийската и римската култура по българските земи"

20 април - 30 май 2021 г.


ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ 


От 13 Октомври 2010 г. постоянната експозиция при Регионален археологически музей - Пловдив е отворена за посетители.