Изложби

ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ


"Исторически паметници и художествени старини, запазени из пловдивските семейства"

13 септември 2019 г. - 30 март 2020 г.

Показани са старинни предмети и реликви, дарени на музея от видни пловдивски фамилии. Разказани са също така и техните семейни истории.Във връзка с "Пловдив - европейска столица на културата, 2019 г." Регионален археологически музей - Пловдив участва с следните прояви: 

"Преоткритият свят на Стара Европа"

14 май 2019 г. - 30 март 2020 г.


Показани са 250 експоната свързани с най-древната история на града от VII – I хил. пр. Хр.


ПОСТОЯННА ЕКСПОЗИЦИЯ 


От 13 Октомври 2010 г. постоянната експозиция при Регионален археологически музей - Пловдив е отворена за посетители.