Обществени поръчки - 2015

Обществени поръчки - 2015

За участие в общестена поръчка на тема "Осигуряване на денонощна въоръжена физическа охрана на сградата на Регионален археологически музей - гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 1, заедно с намиращите се в тях движими културни ценности и вещи и осигуряване на контролно-пропусквателене режим":