Edit title

Edit title

Плащане за м. Септември 2015 г.

10/19/2015 1:29:10 PM
plastane 1 - 06-10-2015.doc

Основание за плащане:

Договор № 11/29.08.2015 г., фактура № 221/23.09.2015г.

Дата на плащане: 06.10.2015

Към контрагент: „МАРИНА СЕКЮРИТИСИКРЕТ ГРУП” ЕООД

Размер на плащане: 4440.00лв. за месечна услуга по охрана

 

Comments (0) Add Comment Add Comment
Name

Comment
Captcha
Enter the code from the picture