Щанд

Археологически музей - Пловдив: Брошура за историята на музея, 2010 г.

Брошурата представя историята на музея, който е един от най-старите музеи в страната (основан през 1879 г.), но в същото време е и един от най-модерните, отговарящ на европейските исиквания. Новата музейна сграда и експозиция официално са открити през 2010 г.

Език: двуезично издание (български и английски език)

Цена: 3 лв.