Щанд

Годишник на Археологически музей - Пловдив, том Х, 2001

Година на издаване: 2001
Цена: 8 лв.

Език: български език, с резюмета на английски и френски език