Щанд

Годишник на Регионален археологически музей - Пловдив, том XI, 2009

Година на издаване: 2009
Цена: 20 лв.

Език: български език, с резюмета на английски език