Щанд

Годишник на Регионален археологически музей - Пловдив, том XII, 2014

Юбилеен сборник, посветен е на 130 години от създаването на Регионален археологически музей - Пловдив

Година на издаване: 2014
Цена: 30 лв. + CD

Език: български език, с резюмета на английски език