Gallery - exhibitions

Плакати - минали изложби

Праисторическото изкуство и XXI век, 11.05 - 30.06.2003 г. Праисторическото изкуство и XXI век, 11.05 - 30.06.2003 г.
Праисторическото изкуство и XXI век, 11.05 - 30.06.2003 г.
Участие в "VIII Салон на изкуствата", НДК - София
"Раннохристиянска епископска базилика на Филипопол" "Раннохристиянска епископска базилика на Филипопол"
"Раннохристиянска епископска базилика на Филипопол"
11.05.2018 - 11.03.2019, РАМ - Пловдив
Християнството - религия, философия, култура/ 12.12.2000 - 30.11.2001 Християнството - религия, философия, култура/ 12.12.2000 - 30.11.2001
Християнството - религия, философия, култура/ 12.12.2000 - 30.11.2001
Регионален археологически музей - Пловдив